RS BUS

Rozkład jazdy - Okalewko

Linia Okalewko- Świedziebnia- Brodnica

 

Odjazdy z Okalewka

Nazwa

przystanku

d

D

E

D

D

6

D

d

D,f

E

E,n

D, n

D, n

d,n

Okalewko

4.55

5.55

6.55

8.00

8.30

9.10

10.25

12.52

14.00

15.00

16.35

18.00

19.45

21.00

Okalewko n/ż

4.56

5.56

6.56

8.01

8.31

9.11

10.26

12.53

14.01

15.01

16.36

18.01

19.46

21.01

Szarłaty

4.57

5.57

6.57

8.02

8.32

9.12

10.27

12.54

14.02

15.02

16.37

18.02

19.47

21.02

Janowo Bielki

4.58

5.58

6.58

8.03

8.33

9.13

10.28

12.55

14.03

15.03

16.38

18.03

19.48

21.03

Janowo

5.00

6.00

7.00

8.05

8.35

9.15

10.30

12.57

14.05

15.05

16.40

18.05

19.50

21.05

Janowo I

5.01

6.01

7.01

8.06

8.36

9.16

10.31

12.58

14.06

15.06

16.41

18.06

19.51

21.06

Swiedziebnia II

5.03

6.03

7.03

8.05

8.37

9.18

10.33

13.00

14.08

15.08

16.43

18.08

19.53

21.08

Świedziebnia

5.04

6.04

7.04

8.09

8.39

9.19

10.34

13.01

14.09

15.09

16.44

18.09

19.54

21.09

Swiedziebnia Szkoła

5.05

6.05

7.05

8.10

8.40

9.20

10.35

13.02

14.10

15.10

16.45

18.10

19.55

21.10

Rokitnica Wieś II

5.06

6.06

7.06

8.11

8.41

9.21

10.36

13.03

14.11

15.11

16.46

18.11

19.56

21.11

Rokitnica Wieś

5.07

6.07

7.07

8.12

8.42

9.22

10.37

13.04

14.12

15.12

16.47

18.12

19.57

21.12

Sobiesierzno

5.09

6.09

7.09

8.14

8.44

9.24

10.39

13.06

14.14

15.14

16.49

18.14

19.59

21.14

Gortatowo

5.11

6.11

7.11

8.16

8.46

9.26

10.41

13.08

14.16

15.16

16.51

18.16

20.01

21.16

Gortatowo I

5.12

6.12

7.12

8.17

8.47

9.27

10.42

13.09

14.17

15.17

16.52

18.17

20.02

21.17

Szymkowo I

5.14

6.14

7.14

8.19

8.49

9.29

10.44

13.11

14.19

15.19

16.54

18.19

20.04

21.19

Szczuka

5.17

6.17

7.17

8.22

8.52

9.32

10.47

13.14

14.22

15.22

16.57

18.22

20.07

21.22

Podgórz II

5.20

6.20

7.20

8.25

8.55

9.35

10.50

13.17

14.25

15.25

17.00

18.25

20.10

21.25

Brodnica PGK

5.22

6.22

7.22

8.27

8.57

9.37

10.52

13.19

14.27

15.27

17.02

18.27

20.12

21.27

Brodnica, Ul.18Stycznia, sklep Netto PGK

5.24

6.24

7.24

8.29

8.59

9.39

10.54

13.21

14.29

15.29

17.04

18.29

20.14

21.29

Brodnica, PGK

5.25

6.25

7.25

8.30

9.00

9.40

10.55

13.22

14.30

15.30

17.05

18.30

20.15

21.30

Brodnica Szpital + PGK, ul.Wiejska

5.29

6.29

7.29

8.34

9.04

9.44

10.59

13.26

14.34

15.34

17.09

18.34

20.19

21.34

 Odjazdy z Brodnicy

Nazwa przystanku

d

D

E

D

6

D

D

D,7

E

D,f

E

E, n

D, n

D, n

d,n

Brodnica Szpital + PGK ul.Wiejska

6.15

7.10

7.35

9.40

11.25

12.10

13.25

14.17

14.25

15.04

15.40

17.20

19.10

20.20

22.15

Brodnica

Ul.3 Maja

6.17

7.12

7.37

9.42

11.27

12.12

13.27

14.19

14.27

15.06

15.42

17.22

19.12

20.22

22.17

Brodnica PGK

6.18

7.13

7.38

9.43

11.28

12.13

13.28

14.20

14.28

15.07

15.43

17.23

19.13

20.23

22.18

Brodnica Ul.18Stycznia , sklep Netto PGK

6.19

7.14

7.39

9.44

11.29

12.14

13.29

14.21

14.29

15.08

15.44

17.24

19.14

20.24

22.19

Podgórz PGK

6.22

7.17

7.42

9.47

11.32

12.17

13.32

14.24

14.32

15.11

15.47

17.27

19.17

20.27

22.22

Podgórz II

6.23

7.18

7.43

9.48

11.33

12.18

13.33

14.25

14.33

15.12

15.48

17.28

19.18

20.28

22.23

Szczuka

6.26

7.21

7.46

9.51

11.36

12.21

13.36

14.28

14.36

15.15

15.51

17.31

19.21

20.31

22.26

Szymkowo I

6.29

7.24

7.49

9.54

11.39

12.24

13.39

14.31

14.39

15.18

15.54

17.34

19.24

20.34

22.29

Gortatowo I

6.31

7.26

7.51

9.56

11.41

12.26

13.41

14.33

14.41

15.20

15.56

17.36

19.26

20.36

22.31

Gortatowo

6.32

7.27

7.52

9.57

11.42

12.27

13.42

14.34

14.42

15.21

15.57

17.37

19.27

20.37

22.32

Sobiesierzno

6.34

7.29

7.54

9.59

11.44

12.29

13.44

14.36

14.44

15.23

15.59

17.39

19.29

20.39

22.34

Rokitnica Wieś

6.36

7.31

7.56

10.01

11.46

12.31

13.46

14.38

14.46

15.25

16.01

17.41

19.31

20.41

22.36

RokitnicaWieś II

6.37

7.32

7.57

10.02

11.47

12.32

13.47

14.39

14.47

15.26

16.02

17.42

19.32

20.42

22.37

Swiedziebnia Szkoła

6.39

7.33

7.59

10.03

11.48

12.33

13.48

14.40

14.48

15.28

16.03

17.43

19.33

20.43

22.38

Świedziebnia

6.40

7.34

8.00

10.04

11.49

12.34

13.49

14.41

14.49

15.29

16.04

17.44

19.34

20.44

22.39

Swiedziebnia II

6.41

7.35

8.01

10.05

11.50

12.35

13.50

14.42

14.50

 

16.05

17.45

19.35

20.45

22.40

Janowo I

6.43

7.37

8.03

10.07

11.52

12.37

13.52

14.44

14.52

 

16.07

17.47

19.37

20.47

22.42

Janowo

6.45

7.39

8.05

10.09

11.54

12.39

13.54

14.46

14.54

 

16.09

17.49

19.39

20.49

22.44

Janowo Bielki

6.47

7.41

8.07

10.11

11.56

12.41

13.56

14.48

14.56

 

16.11

17.51

19.41

20.51

22.46

Szarłaty

6.49

7.43

8.09

10.13

11.58

12.43

13.58

14.50

14.58

 

16.13

17.53

19.43

20.53

22.48

Okalewko n/ż

6.50

7.44

8.10

10.14

11.59

12.44

13.59

14.51

14.59

 

16.14

17.54

19.44

20.54

22.49

Okalewko

6.51

7.45

8.11

10.15

12.00

12.45

14.00

14.52

15.00

 

16.15

17.55

19.45

20.55

22.50D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E – Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

6 –kursuje w soboty

7-kursuje w niedziele

f- nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznychAutobus w godz. 11.25 oraz 16.05 kursuje do Świedziebni przez Osiek , Kretki M., Kłuśno , Michałki w dni robocze od pn. do pt. oprócz wakacji i ferii

projekt i wykonanie firma AS MEDIA
Firma RS BUS polecana przez serwis dobreprodukty.pl

Strona główna   /   Rozkład jazdy   /   Kontakt   /