STAN EPIDEMII

Szanowni Pasażerowie!

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w środkach publicznej komunikacji zbiorowej, obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.

Za brak maseczki odpowiada pasażer.

Kierowca ma prawo odmówić przewiezienia pasażera, który nie ma zakrytych ust i nosa.